top of page

Avís Legal

 

Als efectes de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal i la ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, la entidad Bufete Vall-Lamora, amb domicili a Carrer de La Torre 28, Local 1, 08006, Barcelona, l'informa que serà donat d'alta com a usuari en la nostra base de dades i que les seves dades personals seran objecte de tractament en un fitxer amb motiu de la gestió i administració dels usuaris, així com l'enviament i comunicació de promocions i ofertes per part de Bufete Vall-Lamora qui com a responsable del tractament de les dades, es compromet, en la utilització de les dades incloses en el mateix, a respectar la seva confidencialitat i a utilizar-los d'acord amb la seva finalitat. Si en un plaç de 30 dies naturals no rebem comunicació en contrar, entendrem que ha donat el seu consentiment per al tractament de dites dades. Pot exercir els drets d'acces, rectificació, cancelació i oposició dirigint-se al domicili de la entitat mitjançant comunicació escrita o al correo electrònic

vall-lamora@icab.cat.

bottom of page